Želim da svoje usluge uvrstim u BrinG ponudu

Saradnja u kojoj nemate rizika i finansijskih ulaganja je zaista moguća, čak i u današnjici. Da bi se Vaša usluga našla kao jedna od Bring ponuda, pre svega, mora biti kvalitetna. Ako smatrate da je to što radite lepo i prikladno da neko koristi kao poklon, rado ćemo popričati o Vašem predlogu.

Bring je otvoren za nove ideje. Usluge koje se nude kroz Bring poklon pakete su po istim cenama kao u cenovniku Pružaoca usluga – dakle po istoj ceni se plasira u prodavnice, tako da korisnik Bring-a i neko ko dođe kod Pružaoca usluge direktno, dobija iste uslove. Tako, Vi, kao Pružaoci usluga, kroz ovakav vid saradnje, bez ikakvih ulaganja i rizika, dobijate besplatan marketing, kao i potencijalne lojalne korisnike. Zato je kvalitet na prvom mestu.

U saradnji sa nama, uz uslov da Vam se ideja dopada, ne možete ništa da izgubite ili rizikujete – svakako ste na dobitku.Opšti uslovi saradnje se definišu Ugovorom o saradnji između Vaše firme i Amfora DOO Beograd, a detalji vezani za samu uslugu koja se dogovara – Aneksom koji je sastavni deo pomenutog Ugovora.