Vila Iva

Ukoliko želite da predahnete od svakodnevne gužve, onda je Vi­la Iva pravi izbor za Vas. Za korisnike Bring poklon pa­ke­ta Vila Iva u kategoriji 4 zvezdice, nudi uslugu noćenja za dve oso­be u sobi ili apartmanu. Da li ćete biti smešteni u sobu ili apartman – zavisi od slo­bo­dnih kapaciteta u trenutku Vaše rezervacije, što pra­kti­čno znači da ćete prilikom rezervacije termina, sa osobljem Vile Iva do­go­vo­riti tip smeštaja za željeni datum. Sme­štaj mo­že­te koristi­ti od 12h u danu koji ste rezervisali, do 10h na­re­dnog jutra. Uslugu možete rezervisati svakog dana u pe­riodu od 09h do 17h.

Berkovac bb, Banja Vrujci
telefon: 064 64 66 852
www.banjavrujci.org