Plesni klub Aurora

Idealan spoj zabave, sporta i rekreacije. Ples je jedan od na­j­boljih načina da održite dobro raspoloženje i psi­ho­fi­zi­čku formu. Plesni klub Aurora Vam nudi dva indi­vi­du­alna časa plesa za dve osobe (starije od 16 godina), u traja­nju od po 30 minuta, po­tpu­no prilagođena Vašim potrebama, željama i spo­so­bno­sti­ma. Na njima će Vas pratiti vrhunski plesni ins­tru­kto­ri, koji će Vaše plesne želje pretočiti u stvarnost. Rezervišite što pre Vaš termin za ulazak u čaro­bni svet ple­sa. Termine možete rezervisati na nave­de­ne te­lefo­ne, u radno vreme kluba.

Ustanička 189, Beograd
telefon: 011 2881 776 i 069 2881 776
www.aurora.org.rs