4 LIFE BIODESIGNE

Pored ostalih aparata, u centru 4 Life Bio Designe se koristi i O.M.I. analyzer. Njegova originalnost se ogleda u mogućnosti merenja biofizičkih parametara organa, tj. električnih aktivnosti organizma na ćeliskom nivou. Merenjem elektromagnetnih talasa ćelija i organa koji predstavljaju njihovo stanje, može se dobiti informacija o zdravlju ili predispoziciji za neke zdravstvene probleme. Takodje može detektovati male ali važne promene u bio – provodljivosti, što dovodi do funkcionalnog disbalansa organa. Zahvaljujući tome, po prvi put je moguće na jednom mestu i neinvazivno dati ogdovor na pitanje ŠTA JE UZROK.

NUDIMO VAM  O.M.I SCAN – Preventive Diagnostic Scan

Na osnovu biorezonantnog screening-a organizma (20 min.+izveštaj na e-mail) i H.R.V-a ( Heart Rate Variability Scanner – 10 min.), dobićete informacije o trenutnim i hroničnim funkcionalnim promenama u radu Vašeg organizma, moguć uzrok i mehanizam njihovog nastanka, kao i relnu biološku starost Vašeg organizma. Zatim, u trajanju od 40 minuta, nutricionista Marina Luketina Šunjka (ovlašteni predavač za EPD dijagnostiku i kvantno informacionu terapiju instituta za negentropisku medicinu Kijev), kroz analizu dobijenih rezultata i konsultacije će Vam dati predlog i mogućnosti korekcije funkcionalnih nepravilnosti za ponovno uspostavljanje isceliteljskih sposobnosti Vašeg organizma bitnih po zdravlje i izgled. Zakažite termin na gore naveden broj telefona.

NAPOMENA: Ne konzumirati alkohol, kafu i hranu 2h pre testa. Ne preporučuje se trudnicama i osobama sa srčanim problemima.
Detalji za zakazivanje termina su gore navedeni. Zakazivanje: ponedeljak, sreda i nedelja

www.nit.co.rs

4 LIFE BIODESIGNE
Beograd – Balkanska 18, lokal 49
Tel. +381 63 10 20 702 – Goran Šunjka