Make Up Danijela

Uz pomoć profesionalne šminke (Mac, Estee Lauder, Clini­que, Lancome, Artdeco, Dior…), kao i stručnosti make-up arti­st Danijele Pleskonjić, u jednoj individualnoj konsu­lta­ciji u studiju ćete dobiti savete i edukaciju o dnevnom ili ve­če­rnjem šminkanju uz praktičnu primenu, u trajanju od 60 mi­nuta. Termin možete rezervisati putem gore navede­nog bro­ja te­lefona uz napomenu da koristite BrinG. Osobe sa pro­ble­ma­ti­čnom kožom, kao i mlađi od 18 godi­na, ne mogu kori­sti­ti ovu uslugu.

TC Piramida, Jurija Gagarina broj 151, lokal 36, I sprat – levo
telefon: 063 779 81 83
www.makeupartistdanijela.com