KK OLIMPIK

Nešto o našem partneru koji daje ovu ponudu:
KK OLIMPIK (KKO)  je osnovan 2005. godine. Sa idejom omasovljavanja i popularizacije umetničkog klizanja, a osnovni cilj je postizanje vrhunskih rezultata u umetničkom klizanju, na domaćem i međunarodnom nivou. KKO ima izrazit takmičarski karakter i stremi ka vrhovima umetničkog klizanja. Sa druge strane, sport treba da pruža radost i zadovoljstvo i onima koji žele samo rekreativno da se bave umetničkim klizanjem. Zbog toga je KKO potpuno otvoren za sve, bez obzira na motive bavljenja ovim sportom.

Umetničko klizanje, kao spoj umetnosti i sporta, oplemenjuje čoveka i vrlo pozitivno utiče na socijalizaciju ličnosti. KKO daje puni doprinos ovakvom razumevanju umetničkog klizanja.

Vreme trajanja : 6 časova, svaki u trajanju od po 45 – 60 minuta

Opis ponude: Dete dobija 6 časova umetničkog klizanja na ledu pod vodjstvom iskusnih sertifikovanih trenera koji imaju za sobom veoma zapažene rezultate na mnogim domaćim i internacionalnim takmičenjima. Pridružuje se grupnom treningu koji traje od 45 do 60 minuta, po postojećem rasporedu kluba. Ova ponuda je pogodna za svu decu, za one koji su početnici u klizanju, kao i za onu decu koja su već vešta na ledu. To je moguće jer se radi i sa decom koja rekreativno klizaju i sa decom koja se takmiče, a deca iz ovog kluba se mogu videti i na reklamama za IKEA Srbija i SBB.

Mesto: Hala PIONIR (Ledena dvorana), Čarlija Čaplina br.39

Ova ponuda važi za: 1 dete

Napomena: Ova ponuda je za svu decu uzrasta 6-15 godina. Dete treba da donese svoje klizaljke ako ima, a ako nema, može ih iznajmiti na klizalištu, i to se dodatno plaća na licu mesta po cenovniku firme koja ih iznajmljuje. Potrebno je da dete dodje u udobnoj toploj odeći. Zimske rukavice obavezne.

Takodje, i ako su deca sve vreme pod nadzorom trenera, klub ne snosi odgovornost u slučaju povrede deteta na ledu, već je obaveza kluba samo da ukaže prvu pomoć i pozove hitnu pomoć ukoliko je potrebno.

Početni termin se mora unapred rezervisati i dogovoriti pozivom trenera Milice Stanković na broj telefona 063 707 30 52. Napomenite da koristite BrinG poklon za decu, pri čemu treba da date serijski broj sa poleđine Aktivacione kartice koja se nalazi u kutiji.

 

Klizački Klub “OLIMPIK”
Hala PIONIR
Beograd, Čarlija Čaplina br.39
Mob. 063 707 30 52
www.olimpik.org.rs