Kids – MALA SKOLA UMETNOSTI

Nešto o našem partneru koji daje ovu ponudu:
Mala škola umetnosti DivArt  se bavi razvijanjem kreativnosti kod dece od 4 do 14 godina još od 2011 godine, kroz vajanje, slikanje i art crafting. Cilj škole je da razvija kreativnost, veštine i ljubav prema umetnosti, sa željom da se kroz igru i rad, deci priblizi svet umetnosti i da uživaju u sticanju znanja. Radi se u malim grupama za bolji individulani razvoj mališana. Školu vode akademski umetnici Isidora Ivanović i Filip Dapčević.

Vreme trajanja : 2 časa po 90 minuta

Opis ponude: Želimo da kroz igru i rad, deci približimo svet umetnosti i da uživaju u sticanju znanja. Radimo na zanimljivim projektima i veoma nam je važan individualan pristup svakom detetu. Dete dobija dva individualna časa u trajanju od po 90 minuta sa akademskim umetnicima, na kojima se može upoznati sa slikanjem, crtanjem i vajanjem. Časove drže: akademska slikarka Isidora Ivanović i akademski vajar Filip Dapčević.Sav materijal obezbeđuje DivArt.

Mesto: DivArt Mala Škola Umetnosti

Ova ponuda važi za: 1 dete

Napomena:  Za dece uzrasta od 6 do 14 godina. Sav materijal koji je potreban za pružanje ove usluge, obezbeđuje Pružalac usluge.
Rezervacija je obavezna putem telefona svakog radnog dana od 09h do 18h, uz naznaku da se koristi BrinG poklon za decu i davanje serijskog broja sa poleđine Aktivacione kartice koja se nalazi u kutiji.

 

 

Adresa: Dunavska 86
Tel. 062 348 053 (Isidora) i 064 8837 066 (Filip)
www.facebook.com/MalaskolaumetnostiDIVART