DivArt

Materijalizujte sve ono što je duboko u Vama i što Vas inspiriše kroz crtanje, slikanje ili vajanje sitne pla­stike. Provedite jedno zabavno, kreativno i produ­kti­vno popodne sa umetnicima u trajanju od 3 do 3,5 sa­ta gde ćete imati mogućnost da uz njihovu pomoć stvo­rite svoje umetničko delo koje će Vam ostati zauvek i kroz koje ćete moći da izrazite Vašu kreativnost i maštu. U druženju sa njima, možete spoznati svet oko sebe na drugačiji način. Ako je ovo Vaš odabir, reze­rvišite termin koji Vam odgovara u dogovoru sa Isidorom ili Filipom – svakog radnog dana od 9 do 18 ča­sova na gore navedene telefone.

062 348053 Isidora | 064 8837-066 Filip
Dunavska 86, Beograd
www.divart.rs | www.facebook.com/malaskolaumetnosti
malaskolaumetnosti@gmail.com