ArtyshLab

Artysh Lab je laboratorija muzičke umetnosti i nauke gde se igramo najfinijim zvucima i otkrićima na polju nerologije, psihologije i muzičke pedagogije. Kreiramo, organizujemo i izvodimo programe koji imaju za cilj promovisanje klasične muzike, razvoj dece u ranom detinjstvu i edukaciju dece, mladih i odraslih. Poznati smo po interaktivnim koncertima , u izvođenju visokoškolovanih muzičkih izvođača i pedagoga, a sve bazirano na naučnim činjenicama i rezultatima istraživanja. Interaktivne koncerte smo realizovali u saradnji sa najvažnijim institucijama u zemlji za obrazovanje, kulturu i brigu o deci: Kulturnim centrom Beograda, Muzejom nauke i tehnike Beograd, Kolarčevom zadužbinom, UK Parobrod, MŠ ’Kosta Manojlović’ Zemun, Reuma centrom Čačak, razvojnim vrtićem Venčić, Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj. Održali smo preko 300 koncerata za više od 8000 mališana.

 

NUDIMO VAM

ARTYSH MUZIČKI PAKET

Ovaj paket obuhvata učešće na jednom interaktivnom koncertu (30-35 mimuta) zabavno – edukativnog karaktera za jednog odraslog sa detetom od 0 do 3 godine, u izvodjenju viskoškolovanih muzičkih izvođača na različitim instrumentima: violina, klarinet, klavir, harmonika, gitara. Pored toga što slušate uživo muziku (dela klasične muzike i dečije literature), učestvujete u koncertu dečijim udaraljkama i setom rekvizita koji dobijate na poklon (marama i zvečka). Kroz muzičke aktivnosti vas vodi voditelj koncerta, koji je po struci muzički pedagog, vaspitač ili učitelj. Nakon koncerta, dobijate u pisanoj elektronskoj formi, preporučene jednostavne muzičke aktivnosti za rad kod kuće.

• NAPOMENA: Broj mesta po koncertu je ograničen na 8 odraslih sa decom, pa je potrebno rezervaciju napraviti u prvih pet dana u mesecu, uz napomenu da koristite BrinG. Koncerti se održavaju svakog meseca u toku koncertne sezone.

 

ARTYSHLAB

Adresa održavanja koncerata:

Institut za medicinsku fiziologiju, Višegradska 26, Beograd/Belagrade

Rezervacije za tekući mesec : od 01. do 05. u mesecu od 10h do 18h, na tel. +381 65 66 86 506
www.artyshlab.com