Kids – JAHANJE

Nešto o našem partneru koji daje ovu ponudu:
Sofija Zogović  je licencirani opertivni trener Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline. Sofija je trener sa velikim iskstvom u radu sa decom.

Vreme trajanja : 45 minuta

Opis ponude: Ova ponuda obuhvata jedan individualni probni čas jahanja u trajanju od 45 minuta. Čas se održava na spoljnom terenu ili u hali (KSC „L’amour du cheval“), u zavisnosti od vremenskih uslova. Čas vodi Sofija Zogović. Sofija je trener sa velikim iskstvom u radu sa decom i naučiće dete osnovama jahanja i pravilnom odnosu prema ovom sportu i konju.

Mesto: Beogradaski hipodrom, Paštrovićeva bb, Beograd – Čukarica

Ova ponuda važi za: 1 dete

Napomena:  Za decu uzrasta 6-15 godina, maksimalne težine do 70kg. U slučaju da je dete teže, ne može se penjati na konja. Poseta se mora obavezno najaviti putem telefona 065 21 65 430 svakog dana od 10h do 14h. U slučaju sprečenosti da dođete u dogovorenom terminu, potrebno je bar dan ranije obavestiti o tome. Prilikom rezervacije termina, naznačite da koristite BrinG poklon za decu i dajte serijskoi broj sa poleđine Aktivacionog vaučera koji se nalazi u ovoj kutiji.